Onderwerp : [rtty-bul] RTTY-bulletin van PI4VRZ/A dd. 5 juli 2008

Auteur : RTTY Bulletin van de VRZA
E-mail : rtty-bul op list.vrza.nl
Datum : Za Jul 5 13:26:58 CEST 2008


           r t t y - b u l l e t i n
    xx      -------------------------
    xxxx
   xxxxxx     wekelijks bulletin van pi4vrz/a
   xxx xxx    landelijk zendstation van de vrza,
  xxx  xxx    de vereniging van radio zend amateurs
  xxx vrza xxx   q t h      : apeldoorn - regio 05
  xxx  xxx    locator     : cm 70 b - jo22xf
   xxx xxx    frequenties apeldoorn: 3.605 mhz lsb,
   xxxxxx     145.250 mhz en 433.375 mhz. fm rondstralend
    xxxx     relais limburg : 144.775 en 433.250 mhz vert.
    xx      relais kagerland: 145.225 mhz fm rondstralend

   --------
   pi4vrz/a    datum    : zaterdag, 12 juli 2008
   --------    redactie  : hendrik-jan, pd1anm en Wim pd1ajo

dit bulletin wordt uitgezonden met een snelheid van 50 baud en een
toonshift van 170 hz (1275 - 1445 hz) en op 80 meter in fsk/lsb

---- pi4vrz/a -- met relayering bij pa5wim, pi4kgl -- pi4vrz/a ------

Vandaag een extra lang bulletin over de radioamateur.

73, Hendrik-Jan en Wim


---- pi4vrz/a -- met relayering bij pa5wim, pi4kgl -- pi4vrz/a ------


Radioamateur


Guglielmo Marconi

Radioamateurs of zendamateurs (of in officiŽle terminologie,
radiozendamateurs) zijn mensen die een hobby hebben gemaakt van het
uitoefenen van experimenten op het gebied van het uitzenden en
Ontvangen van radio- en/of televisiesignalen.

Voor het uitzenden wordt een grote verscheidenheid aan uitzendmodes
(modulatievormen) gebruikt, van morsecode, FM- en AM-spraak,
datasignalen zoals telex-signalen (in FSK, AFSK, QAM), Slow Scan
televisie (sstv), Amateurtelevisie (zowel analoog als digitaal) en
Packet Radio. Radiosignalen zijn elektromagnetische golven,
die zich volgens de wetten van Maxwell door de ruimte
voortplanten.
De voortplanting van radiogolven in de atmosfeer wordt beinvloed
door zonneactiviteit en/of weersinvloeden.
Onderzoeken en experimenten naar de voortplanting onder diverse
omstandigheden vormen een belangrijk onderdeel van het
radiozendamateurisme.
Veel radiogolven zijn niet tot de aarde beperkt: er kunnen
verbindingen gemaakt worden via een kunstmaan.
Ook de maan en meteorieten kunnen als passieve reflector gebruikt
worden om signalen terug naar de aarde te kaatsen.


Een HAM-radio is een radiozender die in gebruik is bij een
beoefenaar van de radiozendhobby.
Vooral Engelstalige Radioamateurs noemen zichzelf hams.
HAM is geen afkorting.
In het Engels betekent hamming al sinds de middeleeuwen
overacteren en is een ham een slecht acteur.
In de betekenis van slechte radio-operator wordt de term HAM voor
het eerst vermeld in het studieboek The Telegraph Instructor
van G.M.Dodge in 1899.
Guglielmo Marconi had in 1895 de eerste radiotelegraaf uitgevonden
maar het zou tot 1901 duren vooraleer het toestel via Morse een
trans-Atlantische verbinding kon maken.
In de beginjaren experimenteerden professionelen en
amateurs volop met antennes en vermogens.
Nu werkte de radiotelegraaf (vonkbrugzendapparaat) op basis van
breedbandige elektrische ontladingen en niet specifiek op een
bepaalde frequentie, waardoor het haast onmogelijk was meer dan
ťťn uitzending tegelijk te ontvangen, zonderstoring van een andere.
In die context ontstond de term HAM voor een operator (pejoratief:
amateur)die veel hogere vermogens toepaste dan strikt noodzakelijk
voor zijn communicatie,waarmee hij het radioverkeer in de wijde
omtrek of zelfs wereldwijd verstoorde.
Radioamateurs blijven zichzelf tot op vandaag hams noemen,waardoor
de negatieve bijklank totaal verloren is gegaan.


Radio(zend)amateurs hebben na het succesvol afleggen van een
technisch examen over radiotechniek en wetkennis een machtiging
van de overheid verkregen om radioapparatuur te bezitten en te
gebruiken.Dit heeft als doel om storingen veroorzaakt door
onwetendheid ofonkunde te vermijden.
Dit is een van de redenen dat een radiopiraat zich vaak ten
onrechte radioamateur noemt.
Piraten zijn wettelijk gezien niet voldoende kundig in het
gebruik van zendaparatuur. Daarnaast beschikken ze niet over
de benodigde wetkennis.
Voor de toegang tot de HF-banden was tot in 2003 een succesvol
morse examen benodigd, maar deze eis is in Nederland eind december
2003 afgeschaft en inBelgiŽ op 1 augustus 2003.
Tot die tijd moest men eerst met 12 woorden per minuut morse kunnen
seinen en opnemen, in Nederland later 5 woorden per minuut.
Examens worden afgenomen door de overheid (In Nederland sinds 1927
door het Agentschap Telecom of een voorloper ervan.
In BelgiŽ door het BIPT voorheen RTT
(Regie van Telegraaf en Telefoon).
In landen die behoren tot de CEPT kan men een HAREC-certificaat
behalen dat RTT (Regie van Telegraaf en Telefoon) ).in meerdere
landen geldig is. Sommige landen erkennen echter de vergunningen
uitgereikt aan radioamateurs die geen morse-examen afgelegd hebben
niet of slechts beperkt.Daarom kunnen de erkende verenigingen in
BelgiŽ sedert 2 augustus 2006 ook een morse-proefafnemen en een
 bijhorend certificaat afleveren.


Zodra het examen met goed gevolg is afgelegd mag een aankomend
radiozendamateur een roepnaam (in het Engels: callsign) aanvragen,
waarmee hij zich in het radioverkeer moet identificeren.


Voor Nederland bestaat een callsign uit een prefix van 2 letters
en 1 cijfer,gevolgd door een suffix van 1, 2 of 3 letters. De
roepnaam is tegenwoordig vrij te kiezen, met uitzondering van
lettercombinaties beginnend met een Q,om verwarring van de z.g.n.
Q-codes te voorkomen. Willekeurig voorbeeld van een Nederlandse
callsign is PE1GLL.
Aan Nederland toegewezen prefix letters zijn vanaf PA tot en met PI.
De Nederlandse prefixen PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH betreffen de
hoogste vergunningcategorie die toegang geeft tot alle
amateurbanden: de F-vergunning (voorheen de A-, B- of C-vergunning),
max. zendvermogen 400W (6m band en >440MHz 120W.
PD betreft de Novice-vergunning (die toegang geeft tot vijf
amateurbanden:
40 meter (7,05 - 7,1 MHz) 20 meter (14 - 14,25 MHz), 10 meter
20 - 29.7MHz) 2 meter (144 - 146 MHz) en 70 centimeter
(430 - 440 MHz), max.zendvermogen 25W. De PI4-stations zijn
verenigingszenders. De PI5-prefix is voor opleidingsstations
bedoeld.De PI2-, PI3- en PI6-prefixen betreffen
relaisstations. PI8-stations zijn packet radio mailbox stations,
en PI1-stations zijn packet radio access points en nodes
(knoop-punten).De eerste in Nederland uitgegeven call was PAoBZ op
19 augustus 1929.De enige Nederlander die zonder het doen van examen
 een machtiging en roepletters heeft gekregen is Henk Jesse PA0CII.
Hij ontving deze op 9 december 1983, 60 jaar nadat hij als piraat
met de roepletters PCII in 1923 als eerste Nederlander een radio
verbinding had gemaakt met Noord-Amerika op een golflengte van 113m.
Henk Jesse is in 2001 overleden, SK (Silent Key) in amateur jargon.


In 1904 heeft Nederland voor het eerst een Telegraafwet ingevoerd om
exuberante vermogens en storingen van het radioverkeer in te dijken.
Uiteindelijk zijn in de telegraafwet ook de regels neergelegd
waarbinnen radioamateurs hun hobby kunnen uitoefenen.
In het hele radiospectrum is globaal 6 procent door ITU-R
gereserveerd voor zendamateurs.
Dit voorrecht is eigenlijk een overblijfsel uit de begintijd van
radiotechniek.Radio-amateurs hebben meermalen met hun radio-
experimenten mogelijkheden mogelijkheden bedacht en het mogelijk
gebruik van de verschillende golflengten aangetoond.
Zo is veel kennis vergaard maar desondanks werden de amateurs steeds
weer opnieuw verbannen naar commercieel minderwaardige banden.
Gezien de schaarste op de MF en HF-banden is daar de toegewezen
ruimte beperkt, maar met name in de VHF- en vooral UHF/SHF/EHF-banden
is volop ruimte gereserveerd, al zijn amateurs ook daar zelden de
enige gebruikers van die frequentiebanden.
Rond 1930 werd structureel een deel van de radiobanden gereserveerd
voor amateurs met een machtiging.


Er zijn twee landelijke verenigingen actief in Nederland en ťťn in
BelgiŽ, waar de twee grootste taalgemeenschappen ook hun eigen
vereniging hebben.Deze verenigingen proberen de belangen van
zendamateurs in het overleg met de overheid zo goed mogelijk te
bewaken en verdedigen.De grootste vereniging van Nederland is de
VERON, gevolgd door de VRZA.De grootste vereniging van BelgiŽ is
de UBA, gevolgd door de Nederlandstalige VRA en het Franstalige UFRC.
Daarnaast is per land ťťn vereniging lid van de wereldorganisatie van
zendamateurs (de IARU)(voor Nederland de VERON en voor BelgiŽ de UBA).
Dit maakt dat een groot deel van de radioamateurs geen vertegen-
woordiging heeft in de IARU.
Deze IARU is ťťn van de partijen in het wereldoverleg voor verdeling
van radiofrequenties (de WARC).
Er bestaan ook zelfstandige en meestal lokale verenigingen zoals de
NVRA te Haarlem, RCK te IJmuiden en YRC te Beverwijk.
Deze verenigingen beschikken over een eigen onderkomen en bedrijven
deze hobby in regionaal verband.
De VERON en de VRZA zijn eveneens regionaal georganiseerd in
afdelingen,die doorgaans ook een eigen onderkomen hebben en regionaal
georiŽnteerd zijn.Ook de Belgische verenigingen zijn georganiseerd
in plaatselijke afdelingen,voor de UBA zijn er dat meer dan 80.


---- pi4vrz/a -- met relayering bij pa5wim, pi4kgl -- pi4vrz/a ------

Krokodilleneieren kunnen praten 'Hee, hoe gaat het ermee?'
'Best, ik kom er zo uit hoor.' 'Ja, ik ook.
Ik heb het hierbinnen wel gezien.' 'Ik ook.'
Zo ongeveer, maar dan in krokodillentaal natuurlijk, klinkt het
gesprek dat babykrokodilletjes met elkaar hebben vlak voordat ze
uit het ei kruipen.
Dat hebben Franse onderzoekers ontdekt. - Door Cora van der Weij
Kleine krokodillen zeggen 'Poeingk. Poeingk. Poepoeingk.' op het
moment dat het tijd is om geboren te worden.
Zo praten ze met elkaar en met hun moeder. Het lijkt wel of ze met
elkaar het beste moment afspreken om geboren te worden.
Zijn we er allemaal klaar voor? Is de kust veilig?
Is moederkroko bij het nest om ons te beschermen? Dan kan het nu
En vlak na die poeink-geluidjes maken de babykrokodillen de
eierschalen open en kruipen ze naar buiten.
De Franse onderzoekers Amelie Vergne en Nicolas Mathevon van de
universiteit in Saint-Etienne hebben tien krokodillenmoeders en hun
nesten onderzocht.
Zij namen ook de geluiden op en zo kwamen ze er achter dat de jonge
reptielen met elkaar praten voordat ze uit het ei komen.
Volgens de onderzoekers is de kans kleiner dat de krokobaby's door
een roofdier worden opgegeten als ze met z'n allen tegelijk uitkomen
en de moeder in de buurt is.

bron: kids week


---- pi4vrz/a -- met relayering bij pa5wim, pi4kgl -- pi4vrz/a ------

PI4VRZ/A

PI4VRZ/A ook via echolink te beluisteren en te werken.
Sinds ongeveer een week of zes is uw landelijk zendstation PI4VRZ/A
ook via echolink te beluisteren. Uw nieuwsredacteur is hier een
proef mee gestart, u kunt PD0NMO connecten en u kunt via uw PC
gewoon meeluisteren, naar de zaterdagochtend uitzending. In principe
zou u ook de presentielijst kunnen tekenen via
echolink, want er kan ook uitgezonden worden vanuit Olst, dit vereist
echter wel wat operating practice. Er is nl een kleine vertraging als
u luistert via de PC (luister maar eens op 145.250 en naar uw PC) dus
ook als u zich inmeld, maar probeer het gerust. Het is een experiment
dus jullie medewerking is zeer welkom. Als u PD0NMO connect krijgt u
rechts in het scherm een beknopte gebruiksaanwijzing Hopelijk tot a.s.
zaterdag. Afgelopen zaterdag is het eindelijk gelukt we hadden een
inmelder via echolink Frans PD0FMJ is echter zelf wel een ervaren
echolinker want hij vertelde dat er bij hun in de rondes ook met
echolink werd gewerkt en dat inmelden vie echolink voor hem de
normaalste zaak van de wereld was. Frans PD4FMJ komt volgens mij voor
de QSL kaart met aangetekende post in aanmerking echt een stap in de
goeie richting.

Rob PD0NMO.

Open monumentendag PA2008YSL
De afdeling Apeldoorn van de VRZA doet ook dit jaar weer mee met
open monumentendag op het IJssellinie complex bij kasteel de Haere,
in Olst.We kunnen dit jaar voor het eerst gebruik maken van de
'LAAC' bunker
in Welsum wat leuke mogelijkheden biedt. We willen op zoveel
mogelijk banden en modes QRV zijn. Henk PE1PJM en Koen PA3BKO
gaan zich inzetten voor de ATV verbindingen, tussen de bunkers.

Info over PA2008YSL is te vinden op qrz.com, en als extra bonus-
verrassingsplusactiviteit heeft Jeroen bedacht dat geÔnteresseerden
via e-mail een sked kunnen aanvragen tot 1 september. Even een email
naar pa2008ysl op yahoo.com en je wensen van welke band en wat voor een
mode en we gaan proberen e.e.a. te realiseren.

Natuurlijk kun je, je ook nog aanmelden als vrijwilliger voor
zaterdag 13 september, bel met Rob PD0NMO
0570-561343 of bestuur op pi4sdh.nl
Deelnemers die al hebben aangemeld bij het bestuur zijn: PF1JM,
PD0NMO,PA3HS,PD0AEC,PD1ANM,PD1AJO,PA3BKO,PE1PJM,PD0RXX,PD1WBS EN XYL.

---- pi4vrz/a -- met relayering bij pa5wim, pi4kgl -- pi4vrz/a ------

activiteiten kalender.
----------------------
27-29 juni  : Ham Radio Friedrichshafen Duitsland
16-17 aug  : Internation Lighthouse Weekeind
28-31 aug  : DNAT Bad Bentheim Duitsland
06 september : West Brabantse radiomarkt Willemstad
13 september : 53ste UKW-Tagung Weinheim/Bensheim Duitsland
14 september : De Ballonvossenjacht op 80 en 2 meter
18-19 okt  : Jota-Joti


---- pi4vrz/a -- met relayering bij pa5wim, pi4kgl -- pi4vrz/a ------

u heeft gekeken naar het telex (rtty) bulletin van pi4vrz/a.
heeft u berichten die in dit bulletin kunnen worden verwerkt,
neem dan contact op met pi4vrz/a:

1) e-mail  : pi4vrz(a)vrza.nl
2) fax   : 055-5792337, 24 uur per dag, 7 dagen per week
3) telefoon : 055-5792097, uitsluitend op zaterdag tot 11.00 u.
4) per post : zendstation pi4vrz/a,
       p/a centraal beheer achmea
       postbus 700
       7300 hc apeldoorn

je kunt je op ons bulletin abonneren. meld je dan aan op onze
site http://www.vrza.nl/ en klik op 'bulletins pi4vrz/a'.

-- pi4vrz/a --------- we schakelen nu over op fone ------------------
-------------- next part --------------
Er is een HTML-bijlage verwijderd...
URL: http://www.list.vrza.nl/pipermail/rtty-bul/attachments/20080705/479dad05/attachment.html